FANDOM


เวบไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

นักศึกษาจะเขียนรายงานเป็นภาษาไทยในวิกิในหัวข้อดังต่อไปนี้ รายงานที่มีคุณภาพจะคัดเลือก (และแก้ไขปรับปรุง) เพื่อนำไปลงในวิกิพีเดียฉบับจริง

หัวข้อรายงานEdit

วิธีการเขียนวิกิEdit

อ่านจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้